บอร์ด ความรัก,ประโยคที่พูดกับตัวเองทุกวันแล้วจะได้เจอกับความรักที่ดี ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย poolly นี่คือคำยืนยัน บอกตัวเองทุกวัน เพื่อได้ ความรักที่ดี  1. ฉันกำลังดึงดูดคู่ที่เติมเต็มและสนับสนุนฉัน2. ความรักเป็นพลังบวกในชีวิตของฉัน3. ฉันมีค่าควรแก่การถูกรักในสิ่งที่ฉันเป็น4. ฉันเลือกที่จะมองเห็นศักยภาพในการเติบโตและความรักในทุกความสัมพันธ์5. ความรักทำให้ฉันเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุด6. ฉันเปิดรับการเรียนรู้และเติบโตจากความสัมพันธ์ของฉัน7. ความสัมพันธ์ของฉันเต็มไปด้วยความเคารพ ความไว้วางใจ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน8. ความรักเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเป็นคนใจดี เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจผู้อื่น9. ฉันสามารถรักอย่างลึกซึ้งและหลงใหล10. ความรักคือแก่นแท้ของการเป็นอยู่และจุดมุ่งหมายในชีวิตของฉัน                                    11. ฉันถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่เห็นคุณค่าและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ฉันเป็น12. ฉันเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของฉันที่จะนำทางฉันไปสู่ความรักและความสัมพันธ์ที่สมหวัง13. ความรักสอนให้ฉันอดทน ให้อภัย และมีความเห็นอกเห็นใจ14. ฉันคู่ควรกับความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของฉันและนำความสุขมาให้ฉัน15. ฉันเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติเชิงบวกในตัวเองและผู้อื่น16. ความรักทำให้ฉันเข้าใกล้ความฝันและเป้าหมายในชีวิตมากขึ้น17. ฉันสามารถเป็นคนอ่อนแอและจริงใจในความสัมพันธ์ของฉันได้18. หัวใจของฉันเปิดกว้างและเปิดรับความรักและความสัมพันธ์19. ความรักเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่มีความหมายทั้งหมดในชีวิตของฉัน20. ฉันกำลังดึงดูดหุ้นส่วนที่แบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ของฉันสำหรับอนาคต21. ฉันเลือกที่จะมองเห็นความงามและศักยภาพในตัวทุกคนที่ฉันพบ22. ความรักช่วยให้ฉันมีชีวิตที่เต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายและความหมาย23. ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักที่ฉันได้รับทุกวันจากคนรอบข้าง24. ฉันเชื่อมั่นในจักรวาลว่าจะนำทางฉันไปสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม25. ความรักคือพลังที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล และฉันเป็นส่วนหนึ่งของมัน 26. ฉันสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและเติมเต็มได้27. หัวใจของฉันเต็มไปด้วยความรัก ความสงบสุข และความสามัคคี28. ฉันคู่ควรกับคู่รักที่รักและยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น29. ความรักสอนให้ฉันอดทน ใจดี และเข้าใจตนเองและผู้อื่น30. ฉันเปิดรับความรักในแง่มุมใหม่และน่าตื่นเต้น31. ความสัมพันธ์ของฉันเต็มไปด้วยความสุข เสียงหัวเราะ และความเคารพซึ่งกันและกัน32. ฉันเลือกที่จะปลดปล่อยอารมณ์หรือรูปแบบเชิงลบใด ๆ ที่ฉุดรั้งฉันไว้ในความรัก33. ความรักเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบผจญภัย และเป็นธรรมชาติ34. ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับบทเรียนที่ความรักสอนฉัน35. ฉันเชื่อมั่นในความสามารถที่จะแสดงความรักที่ฉันปรารถนาในชีวิต36. ความรักเป็นรากฐานของคุณค่าในตนเองและความนับถือตนเองของฉัน37. ฉันสามารถรักตัวเองอย่างเต็มที่และไม่มีเงื่อนไข38. ความสัมพันธ์ของฉันมีพื้นฐานมาจากความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และความถูกต้อง39. ฉันเลือกที่จะละทิ้งความกลัวหรือข้อสงสัยใดๆ ที่ฉุดรั้งฉันจากความรัก40. ความรักช่วยให้ฉันเป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุดและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายและความหมาย41. ฉันกำลังดึงดูดพันธมิตรที่เติมเต็มและสนับสนุนฉันในการเดินทางของฉัน42. ฉันคู่ควรกับความสัมพันธ์ที่นำความสุข ความสุข และความสมหวังมาให้ฉัน43. ความรักทำให้ฉันเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงและความปรารถนาที่แท้จริงของฉันมากขึ้น44. ฉันเลือกที่จะใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรัก แง่บวก และความอุดมสมบูรณ์